Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

 

S prijavo na e-novice, prijavo za brezplačne e-priročnike in druge (brezplačne) produkte, s poslanim sporočilom preko kontaktnega obrazca, z izpolnjeno ter poslano prijavo na katero od ponujenih storitev iz ponudbe www.spremembavtebi.si ali s prijavo na katerega od dogodkov iz ponudbe www.spremembavtebi.si uporabnik dovoljuje gospodarskemu subjektu v smislu tretjega odstavka 13. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), Transformalia, izobraževanje in svetovanje, Lia Janželj s. p. (v nadaljevanju: upravljalec), da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke v skladu z namenom, opredeljenim v nadaljevanju. Uporabnik v smislu te Politike zasebnosti pomeni uporabnika storitev, ki jih ponuja ter izvaja upravljavec, obiskovalca spletne strani www.spremembavtebi.si (v nadaljevanju: spletna stran), prijavitelja na e-novice, brezplačne e-priročnike in druge (brezplačne) produkte, osebo, ki izpolni in pošlje sporočilo preko kontaktnega obrazca na spletni strani, osebo, ki se prijavi na katero od storitev, ki jih ponuja upravljavec spletne strani ali osebo, ki prijavi na katerega od dogodkov, ki jih organizira ali so-organizira upravljavec. 

Posredovane osebne podatke bomo obdelovali zaupno, skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: GDPR) ter vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. 

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, so tisti, ki jih je uporabnik vnesel v prijavo na e-novičke ali brezplačne e-priročnike in druge (brezplačne) produkte upravitelja, v sporočilo preko kontaktnega obrazca na spletni strani, v prijavo v obrazcu na spletni strani, s čimer se prijavi na katero od storitev, ki jih ponuja upravljavec spletne strani, ali v prijavi na katerega od dogodkov, ki jih organizira ali so-organizira upravljavec, in sicer: ime in priimek, e-naslov (mail), telefonska številka. 

Zbiranje podatkov poteka na naslednje načine:

 • neosebni podatki:

 podatke o napravi ali druge dnevniške podatke avtomatično pridobivamo, ko uporabljate naše storitve,

 • osebni podatki: 

podatke pridobivamo, če nam jih izrecno sporočite, in sicer: preko prijave na e-novičke, preko prijave na brezplačne e-priročnike ali druge (brezplačne) produkte, preko posameznega kontaktnega obrazca (sporočila) na spletni strani, preko prijave v obrazcu na spletni strani na katero od storitev upravitelja spletne strani, preko prijave v obrazcu na spletni strani na dogodek, ki ga organizira ali so-organizira upravljavec, preko z vaše strani osebno podpisanega soglasja oziroma izjave, ki vam je bila dana pri osebni komunikaciji z upravljavcem spletne strani ali preko vaše elektronske pošte, v kateri navedete svoje podatke. 

Posredovanje osebnih podatkov ni pogoj za obisk spletne strani www.spremembavtebi.si. Do trenutka posredovanja osebnih podatkov (kot so npr. ime, priimek, naslov elektronske pošte, telefonska številka…), so vsi podatki, ki jih avtomatično pridobivamo z vašim obiskom naše spletne strani, anonimni podatki in ne moremo ugotoviti in tudi ne ugotavljamo identitete uporabnika.

S prijavo na e-novice se strinjate, da o vas zbiramo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi. Osebni podatki, ki jih tozadevno zbiramo, so: ime, priimek in vaš elektronski naslov (mail). Na vaš elektronski naslov vam bomo pošiljali e-novice do vaše odjave ali do prenehanja delovanja poslovnega subjekta. 

Uporabnik, ki si je iz spletne strani prenesel brezplačne e-priročnike in druge (brezplačne) produkte, ki je vnesel sporočilo preko posameznega kontaktnega obrazca (sporočila) na spletni strani, ki se je preko prijave v obrazcu na spletni strani prijavil na katero od storitev upravitelja spletne strani ali ki se je preko prijave v obrazcu na spletni strani prijavil na katerega od dogodkov, ki jih organizira ali so-organizira upravljavec, soglaša, da bo prejemal tudi obvestila (e-novice)  upravljavca, od katerih se lahko kadar koli odjavi. 

Namen in uporaba osebnih podatkov:

 

Osebne podatke (ime in priimek, naslov elektronske pošte, telefonsko številko) upravljavec obdeluje izključno za naslednje namene: 1. za pošiljanje e-sporočil (e-novic) z namenom  obveščanja o novih programih, svetovanjih, storitvah, o novih vsebinah na spletni strani, akcijah, ugodnostih, popustih, o dogodkih (meditacijah, delavnicah, srečanjih…), ki jih organizira ali soorganizira upravljavec, 2. za vodenje evidence o uporabnikih storitev, programov in svetovanj ter udeležencev dogodkov, ki jih izvaja ali so-izvaja upravljavec spletne strani za nemoteno in učinkovito izvedbo storitev, 3. za pregled in analizo aktivnosti posameznikov pri poslanih  e-sporočilih (katera e-sporočila je posameznik odprl, katera je prebral, katere povezave je kliknil, koliko časa je bral posamezne vsebine in ali jih je komu priporočil), 4. za segmentiranje posameznikov na podlagi njihove aktivnosti pri e-sporočilih, ki skladno z njihovo aktivnostjo prejmejo individualizirana e-sporočila (posledično to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-sporočila z različno vsebino), z namenom doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-sporočila, 6. za izpeljavo plačil med upravljavcem in uporabnikom; 7. za odgovor na poslana poizvedovanja ali povpraševanja po nakupu storitev, ki jih nudi upravljavec spletne strani, 8. za odgovor na druga zastavljena vprašanja in poizvedovanja, oddana prek kontaktnega obrazca na spletni strani.

Celotno upravljanje z osebnimi podatki je namenjeno zgolj za interno evidenco upravljavca in se ne posreduje tretjim osebam.

Upravljavec osebne podatke uporabnikov uporablja skladno z nameni, naštetimi v tej točki predmetnega dokumenta. Uporabnik, ki se prijavi na obveščanje o novostih, ne bo obravnavan kot uporabnik, ki oddaja povpraševanje po storitvah, prav tako pa tudi slednji ne bo samodejno vključen med prejemnike obvestil o novostih, če se za to ne bo posebej odločil.

Pravna podlaga:

 

Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja.

Shranjevanje podatkov:

 

Osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko), ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice, prijavi na brezplačne e-priročnike ali druge (brezplačne) produkte, v kontaktnem obrazcu (sporočilu) na spletni strani, v prijavi v obrazcu na spletni strani na katero od storitev upravitelja spletne strani, v prijavi na dogodek, ki ga organizira ali so-organizira upravljavec, v izjavi s soglasjem, ki vam je bila dana pri osebni komunikaciji z upravljavcem spletne strani ali preko vaše elektronske pošte, v kateri navedete svoje podatke, hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete.

Preklic privolitve oziroma soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Shranjevanje podatkov:

 

Osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko), ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice, prijavi na brezplačne e-priročnike ali druge (brezplačne) produkte, v kontaktnem obrazcu (sporočilu) na spletni strani, v prijavi v obrazcu na spletni strani na katero od storitev upravitelja spletne strani, v prijavi na dogodek, ki ga organizira ali so-organizira upravljavec, v izjavi s soglasjem, ki vam je bila dana pri osebni komunikaciji z upravljavcem spletne strani ali preko vaše elektronske pošte, v kateri navedete svoje podatke, hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete.

Preklic privolitve oziroma soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Posredovanje osebnih podatkov:

 

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, ki jih prav tako zavezuje GDPR. Osebne podatke smo na podlagi obveznosti po samem zakonu dolžni posredovati državnim in drugim organom oziroma uradnim osebam, ki smejo posredovanje osebnih podatkov zahtevati na podlagi svojih zakonskih pooblastil. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.

Za pošiljanje e-novic uporabljamo ponudnika MailerLite, kjer so shranjeni naslednji podatki: ime, priimek in elektronski naslov. Ta sekundarni seznam (podatki) je shranjen pri ponudniku MailerLite le z namenom pošiljanja (tedenskih) e-novic in e-sporočil (npr. ponudbe, akcije, novosti, avtomatizirani mail, kampanje…). 

Odgovornost uporabnika glede posredovanja osebnih podatkov

 

Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, upravljavec ne odgovarja. V primeru, da uporabnik registrira drugo osebo, za to odškodninsko odgovarja in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

V kolikor oseba ni polnoletna, potrebuje od staršev ali skrbnikov dovoljenje za posredovanje osebnih podatkov.

Pravice glede varstva osebnih podatkov:

 

Skladno z GDPR ima posameznik pravico od upravljavca spletne strani kadarkoli zahtevati dostop do osebnih podatkov ter spodnje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, 
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje shranjevanja osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov,
 • razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika,
 • brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov,
 • popravek netočnih osebnih podatkov (pravica do popravka),
 • omejitev obdelave, kadar posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • podatek, ali je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru, kadar prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov,
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi vas prvotni upravljavec pri tem oviral,
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov,
 • zahtevek, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz 22. člena GDPR, 
 • pravica, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši GDPR.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika 

Uporabnik lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, posreduje v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: info@sprememvavtebi.si.  Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od uporabnika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da uporabnika ne more zanesljivo identificirati. Upravljavec mora na zahtevo uporabnika, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. 

Spreminjanje Politike zasebnosti

Politika zasebnosti se v odvisnosti od sprememb veljavnih predpisov lahko spremeni, zato vas prosimo, da jo preberete vsakokrat, ko nam posredujete svoje osebne podatke.